Blogi

YLEINEN KUSTANNUSTUKI

01.07.2020

KUSTANNUSTUKI

Kustannustuki aukeaa 7.7.2020 ja sitä voi hakea 31.8.2020 asti. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4-31.5.2020. Tuki kohdentuu kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella tästä: Valtionkonttorin sähköinen hakemus

 

KENELLE TUKI ON TARKOITETTU

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10% liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat voit tarkistaa tästä.

Mikäli yritys kuuluu tuettaviin toimialoihin, sen lisäksi edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30% vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Ja se voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

 

VERTAILUKAUSI

Vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

 

MUIDEN TUKIEN VAIKUTUS KUSTANNUSTUKEEN

Kustannustukea vähentää seuraavat:

 • Kunnan myöntämä yksinyrittäjätuki 2000€
 • ELY-keskuksen tilanneanalyysi ja kehittämistoimenpide tuki 70%
 • Business Finlandin esiselvitys ja kehittämistoimenpide tuki 70%
 • Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämistuki ja toiminnan rajoittamisen hyvitys
 • Muu kuin 1-4 kohdassa tarkoitettu koronapandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja koronapandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

 

KUSTANNUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET JA MYÖNTÄMISEN ESTEET

Lakiesityksen mukaan tukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:

 1. Yrityksen vertailukauden liikevaihto on alle 20 000€
 2. Maksettava tuki olisi 2 000€ tai vähemmän.
 3. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 4. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
 5. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
 6. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
 7. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
 8. Yritys oli vaikeuksissa enne koronapandemiaa *

 

*Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

 1. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),
 2. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),
 3. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,
 4. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,
 5. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0. Alle 3-vuotiaisiin pk-yrityksiin sovelletaan vain c-kohtaa.

 

TOTEUTUMAPERUSTEINEN RAJOITUS

Tässä on sama ehto kuin ravintolatuessa eli ns. toteutumaperusteinen rajoitus. Hyvityksenä suoritetaan enintään määrä, jolla rajoitusvelvoitteen aikana kertynyt tulos alittaa vertailuluvun perusteena olevia kuukausia vastaavan tuloksen vähennettynä toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella. Lainsäätäjän tavoitteena tässä on, että hyvityksellä ei kateta aiempaa tappiollisuutta vertailukaudelta.

Suomeksi sanottuna, jos olet viime vuoden huhtikuussa tehnyt tappiota, niin tilitoimiston ja tilintarkastajan kuuluu lain mukaan esittää liitetieto rajoituksen toteutuma ja pitääkö ravintolan palauttaa tukea joltain osin ilman aiheetonta viivästystä.

Voitonjakorajoite ei kuitenkaan koske yritysten kustannustukea toisin kuin ravintolatuessa oli.

 

BUSINESS FINLAND TKI-LAINA

Business Finland uusi TKI-laina on tarkoitettu erityisesti muutostilanteen hallintaan, ja se olisi nykyisiä TKI-lainoja joustavammin hyödynnettävissä uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen. Laina on tarkoitettu erityisesti työvoimaintensiivisille aloille, joiden liiketoimintaan koronavirus on tuonut vaikeuksia.

Tästä kannattaa lukea lisää Business Finlandin sivuilta, jos kokee tämän tarpeelliseksi. Kyseessä on siis kuitenkin laina ei suora tuki.

 

EDUNSAAJAILMOITUS

Muistuttaisin myös tekemään edunsaajailmoitukset PRH:lle, nimittäin vielä tänään ehtii ilmoittamaan tiedot maksutta. Tästä linkistä pääsette minun 7/2019 julkaisemaan blogiin, josta löytyy tarkemmat ohjeistukset edunsaajarekisteristä.

 

Pliis pyytäkää siis apua, jos koette sitä tarvitsevanne.

Apua löytyy täältä myös Henri Kylen – asiakkuusjohtajan muodossa, joten Henkalle soittoa +358505980081 tai mailia henri.kylen@tilintakojat.fi , niin Henri auttaa.

Voimia ja tsemppiä kaikille <3

ps. meillä oli viime perjantaina toimiston virkistäytymispäivä ja lyhyestä virsi kaunis, selvittiin elossa <3

Terveisin Honi

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ