Blogi

UUSI KUSTANNUSTUKI

12.12.2020

UUSI KUSTANNUSTUKI

Uusi kustannustuki on korvaus yrityksen kiinteistä kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Uuteen kustannustukeen on ehdotettu muutoksia, jolloin se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Perusperiaatteet säilyisivät kuitenkin ennallaan. Merkittävimmät muutokset ovat muun muassa liikevaihdon minimialarajan poistuminen ja tukikauden pidentyminen viiteen kuukauteen.

 

KENELLE TUKI ON TARKOITETTU

Yksi ehdoista olisi edelleen, että sekä toimialan ja yrityksen liikevaihto on laskenut merkittäväksi. Aiemmin toimialan liikevaihdon laskun täytyi olla 10% ja yrityksen 30%. Näitä rajoja tarkastellaan uudelleen valmistelun aikana.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Aikaisemmin kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Ja se voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Kaikkien näiden tukien yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 800 000 euroa. Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

 

VERTAILUKAUSI

Liikevaihdon laskua arvioidaan tukikauden perusteella. Kustannustuen aiempi tukikausi oli 1.4. – 31.5.2020 ja uusi tukikausi olisi sille jatkoa. Tukikausi alkaa 1.6 ja päättyisi 31.10.

Liikevaihdon laskua verrattaisiin tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso olisi 1.1. – 28.2.2020.

 

KUSTANNUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET JA MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET:

  1. Liikevaihdon minimiraja poistetaan ja näin tuki kohdistuisi paremmin pieniin yrityksiin.
  2. Yritys saisi tukea kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tarkastelun aikana on tarkoitus laajentaa kustannuksia, joista tukea voidaan maksaa.
  3. Myös jatkossa Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn tilanteessa, jossa yritys ei kuulu toimialaan, jonka liikevaihto on laskenut. Tällöin yrityksen tulisi perustella hyvin, miksi liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
  4. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja tuen euromääräinen maksimi olisi edelleen 500 000 euroa.

 

MUUTOKSET RAVINTOLA-ALAN KORONATUEN NS. TOTEUTUMAPERUSTEISEN RAJOITUKSEN LASKENTAAN HYVÄKSYTTÄNEEN 14.12.2020

Eduskunta hyväksynee eduskunnan toisessa pääkäsittelyssä 14.12. lakiesityksen (HE 238/2020), jonka toteutuessa esityksessä tarkoitetun ravintola-alan pienyrityksen ei tarvitse laskea ns. toteutumaperusteista rajoitusta eikä palauttaa rajoituskaudelta 4.4.–31.5.2020 samaansa hyvitystä. Samalla poistuu vaatimus toteutumaperusteisen rajoituksen esittämisestä liitetietona samoin kuin rajoituksen toteutumisen tilintarkastaminen näiden pienyritysten osalta.

Kevennetty liitetietovaatimus. Lakiesityksessä tarkoitetun ravintola-alan pienyrityksen on kuitenkin kerrottava 31.5.2020 tai sen jälkeen ensimmäisenä päättyvästä tilikaudesta laadittavan tilinpäätöksen liitetietona, että:

  • yritys on laissa tarkoitettu pienyritys (liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj. euroa ja palveluksessa enintään 49 työntekijää viimeisimmällä ennen 4.4.2020 päättyneellä tilikaudella) ja, että
  • yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat valtiontuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euron kumulatiivista enimmäismäärää päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella. Ravintola-alan hyvitys rajoitusvelvoitteen ajalta lasketaan näihin valtiotukien yhteismäärään.

Tilintarkastuskertomuksessa on annettava tieto näiden edellä mainittujen edellytysten toteutumisesta. Tilitarkastuskertomuksessa siis todetaan, että kyse on pienyrityksestä, johon helpotusta sovelletaan.

Lakiin 403/2020 sisältyvä voitonjakorajoitus saadun hyvityksen osalta säilyy lakimuutoksen toteutumisen jälkeenkin (kts. lain 14 §).

Lakimuutoksia on tarkoitus soveltaa ennen lain voimaantuloa myönnettyyn ja haettuun hyvitykseen. Jos lakiesityksessä tarkoitettu pienyritys on ennen lain voimaantuloa laaditun tilinpäätöksen perusteella maksanut hyvitystä takaisin, se voi hakea palautusta KEHA-keskukselta, joka on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.

 

VEROHALLINNON OP TILI

Verohallinnon OP:n tili poistui käytöstä 30.11.2020. Tämän jälkeen Verohallinnon OP:n tilille ei kannata enää maksaa veroja. Verot tulee joulukuusta alkaen maksaa Verohallinnon Danske Bankin ja Nordean tileille.

 

KATSO-TUNNUKSET JA SUOMI.FI-VALTUUTUKSET

Katso-tunnistautumista ja Katso-valtuutuksia voi käyttää Verohallinon palveluissa 04 2021 asti. Sen jälkeen käytössä ovat vain Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet, joita voi jo nyt hyödyntää.

 

EDUNSAAJAILMOITUS

Muistuttaisin myös tekemään edunsaajailmoitukset PRH:lle, nimittäin vielä tänään ehtii ilmoittamaan tiedot maksutta. Tästä linkistä pääsette minun 7/2019: julkaisemaan blogiin, josta löytyy tarkemmat ohjeistukset edunsaajarekisteristä.

 

Apua löytyy täältä myös Henri Kylen – asiakkuusjohtajan muodossa, joten Henkalle soittoa +358505980081 tai mailia henri.kylen@tilintakojat.fi , niin Henri auttaa.

ps. jos on tylsää ja haluat katsoa meidän uusinta vlogia meidän toimistosta ja uusista naamoista, paina tästä :)

 

Terveisin Honi

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ