Blogi

YEL Työtulotarkistus ja alarajahuojennuksen poistuminen

05.12.2023

YEL- ELÄKKEIDEN TAUSTAA

YEL- maksu on pakollinen yrittäjälle, jos seuraavat ehdot täyttyy:

 • Olet 18-67 vuotias yrittäjä
 • Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4kk
 • YEL-työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (2023)
 • Työskentelet yrityksessäsi * (tähän vaikuttaa yhtiömuoto ja omistusosuudet)
 • Asut Suomessa

YEL- eläkettä karttuu yrittäjälle vahvistetun YEL-työtulon perusteella, ja tämän perusteella määräytyy myös YEL-vakuutusmaksut. Toisin kuin TYEL, YEL-eläkkeet kustannetaan yhteisesti jakojärjestelmällä, eli YEL-eläkkeitä ei rahastoida.

Eläkkeiden kustantamiseen osallistuvat YEL:n mukaista eläketurvaa vakuuttavat eläkelaitokset. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien YEL-eläkelaitoksille maksamat vakuutusmaksut eivät riitä.

Yksinkertaisuudessaan yrittäjät maksavat liian vähän YEL-vakuutusta, jotta sillä voitaisiin nykyisin eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeitä maksaa, jolloin valtion täytyy osallistua. Tästä syystä on otettu käyttöön YEL-tarkistus.

YEL TARKISTUS

YEL-tarkistukset perustuvat yrittäjien eläkelain muutoksiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2023 alussa.

 • Tänä vuonna eläkeyhtiöt tarkistavat alle 15 000 euron työtulot, jos vakuutus on ollut voimassa kolme vuotta, eikä työtulo ole sinä aikana muuttunut olennaisesti (yli 15%).
 • YEL-työtulosi ovat alle 25 000 euroa, työtulo tarkistetaan aikaisintaan vuonna 2024. Yli 25 000 euron työtulot tarkistetaan vuonna 2025.
 • Eläkeyhtiöt tarkistaa jatkossa työtulon kolmen vuoden välein.
 • Työtuloa voidaan ensimmäisellä tarkistuskerralla korottaa enintään 4000 euroa. Työtulon korotus 4 000 eurolla nostaa YEL-maksua 85 e/kk
 • Kahdella tarkistuskerralla työtulon korotus voi olla yhteensä enintään 8000 euroa. Mikäli työtulosi on laskettu vielä suuremmaksi, täysi korotus tulee voimaan kolmannella tarkistuskerralla.
 • Jos työtulos on jo päivitetty yli 15% viimeisten kolmen vuoden aikana, tarkistus tehdään kolmen vuoden kuluttua muutoksesta.

YEL- TYÖTULON LASKEMINEN

Eläkevakuutusyhtiöt laskevat työtulon siten, että sen tulee vastata sitä palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi omalla toimialallaan vuodessa toiselle henkilölle, jos vastaavan työn tekisi yhtä ammattitaitoinen henkilö.

Laskennassa käytetään siis mediaanipalkkaa ja tämä tieto tulee Tilastokeskukselta.

Työtulosuositusta korjataan yrityksen liikevaihtoon perustuvalla kertoimella ylös- tai alaspäin. Liikevaihto saadaan Verohallinnosta ja siihen vaikuttavat kolmen viimeisen verovuoden tiedot.

Yrittäjien tilanteet vaihtelevat suuresti, laskuri ei tällöin osaa laskea kaikille oikeaa työtuloa. Siksi työtuloehdotuksessa tarjotaan yrittäjälle 30 prosentin liikkumavaraa ylös- tai alaspäin.

Hyvin oleellisia asioita joilla voi vaikuttaa työtulosuositukseen:

 • yrittäjän työaika, kausiluonteista vai osa-aikaista?
 • onko liikevaihdossa selkeä pudotus verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen
 • toimiiko yritys useammalla eri toimialalla, jolloin päätoimiala täytyisi määritellä
 • onko oma työtehtävä yrityksessä vain avustava, esim perheenjäsen

Tärkeää on, että kun saat eläkevakuutusyhtiöltäsi työtulotarkistus pyynnön, reagoit siihen ajatuksen kanssa, etkä hyväksy heti ehdotettua työtuloa tarkistamatta ensin, että tiedot ovat oikein. Soita tarvittaessa meille, jotta voidaan yhdessä tarkistella että onko ehdotettu työtulosumma aiheellinen ja voiko sille tehdä jotain.

ALARAJAHUOJENNUS POISTUU VUODEN 2025 ALUSTA

Alarajahuojennus on verotuki, jolla myynnin vero pienenee. Tämä on merkittävä arvonlisäveron alennus kaikkein pienimmille arvonlisäverovelvollisille.

Euroopan unionin pienyritysdirektiivi velvoittaa Suomen poistamaan alarajahuojennuksen 1.1.2025 alkaen.

Hallitus ei ole vielä antanut esitystä alarajahuojennuksen poistosta.

Vielä ei siis tiedetä tarkalleen, mitä tapahtuu uuden lain säätämisen yhteydessä arvonlisäveron vähäisen toiminnan rajalle.

Mutta hyvä on jo tämäkin tieto pitää takaraivossa tallessa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siitä onkin aikaa kun blogia on kirjoiteltu, huomaa että itse yrittäjä on myös vähän laiskistunut, onhan tässä ollutkin vähän haipakkaa pari vuotta 😊

Tässä oli kuitenkin aika tärkeitä aiheita, joten voi ottaa yhteyttä Telegramissa Honiin tai Henkkaan ja myös omaan kirjanpitäjään normaalisti, jos tulee jotain kysyttävää!

Tilin Takojat – poppoo lähtee pikkujoulujen viettoon ja toivotamme Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille!

Terveisin Honi

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ