Blogi

VIIDES KUSTANNUSTUKI

20.12.2021

OHJEET

Koska palvelu avautuu juuri ennen Joulua, pyytäisin jokaista asiakasta ensin tarkistamaan valtionkonttorin sivuilta , kuuluvatko ryhmään KYLLÄ tai HARKINNANVARAISIIN- toimialoihin. Toimialakoodinne voitte tarkistaa ytj:stä tai kaupparekisteriotteesta.

Jos kuulutte jompaankumpaan, pyydän ja painotan, että jokainen asiakas sitten kirjautuu Valtionkonttorin sähköiseen asiointipalveluun.

Täyttäkää hakemusta sen verran pitkälle, että vastaan tulee tieto liikevaihdon alenemisesta. Jos liikevaihto on tosiaan laskenut vaadittavan 30%, voit yrittää täyttää hakemusta itse, tai laittaa meille päin pyyntö että täytetään se sinun puolesta.

Tilitoimiston väki on tällä hetkellä sen verran työllistetty, että emme ehdi kaikkien osalta tarkistamaan liikevaihdon alenemista, etenkin kun suurimmalla osalla on liikevaihdon aleneminen on juuri alle sen 30%. Tämä vapauttaa meidän aikaa, jotta voimme täyttää kustannustukihakemuksen niille asiakkaille, joilla se liikevaihto on tosiaan laskenut yli 30%.

 

KENELLE TUKI ON TARKOITETTU

Kustannustuen 5.kierros on yrityksille, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronan aiheuttamista rajoituksista tukikautena 1.6-30.9.2021. Rajoitus on voinut kohdistua suoraan yritykseen tai sen asiakaskuntaan.

Tuen piiriin kuuluvat toimialat voit tarkistaa tästä.

Huomioitavaa on, että aikaisemmista kustannustuista poiketen, harkinnanvaraisuus ei koske enää kaikkia toimialoja, vaan ne on määritelty etukäteen toimiala-hausta. Suoraan on myös määritelty toimialat, jotka eivät saa tukea, vaikka liikevaihto olisikin laskenut yli 30%.

Mikäli yritys kuuluu tuettaviin toimialoihin, sen lisäksi edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30% vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Ja se voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

Myös toimialarajauksessa HARKINNANVARASET yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka voivat perustella hakemuksessaan hyvin syitään liikevaihdon alenemiselle.

 

VERTAILUKAUSI

Vertailussa huomioidaan sekä arvonlisäverollinen (ALV) myynti, joka ilmoitetaan ALV-ilmoituksilla, että arvonlisäveroton myynti.

Vertailukaudet perustuvat yrityksen ALV-verokauteen. ALV-verokausi on ajanjakso, jolta yritys ilmoittaa ja maksaa ALV:n.

Vertailukaudet määräytyvät seuraavasti:

 • ALV-verokausi on kuukausi ja yritys on perustettu ennen 1.6.2019: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.
 • ALV-verokausi on neljännesvuosi ja yritys on perustettu ennen 1.7.2019: vertailukaudet ovat 1.7.–30.9.2019 ja 1.7.–30.9.2021.
 • ALV-verokausi on vuosi ja yritys on perustettu ennen 1.1.2019: vertailukaudet ovat vuodet 2019 ja 2021.
 • Yritys perustettu ensimmäisen vertailukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen (kuukausi-ilmoittaja 1.6.2019, neljännesvuosi-ilmoittaja 1.7.2019 ja vuosi-ilmoittaja 1.1.2019 tai sen jälkeen) tai yrityksen ALV-verokausi on vaihtunut: vertailukaudet ovat 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021.
 • Yrityksellä ei ole ollut ALV-verollista myyntiä: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.

Jos yritys on perustettu pandemia-aikana, eli 3/2020 tai sen jälkeen, yritykselle ei määritellä vertailukautta ja siten ei myöskään myönnetä kustannustukea.

MUIDEN TUKIEN VAIKUTUS KUSTANNUSTUKEEN

Lain mukaan maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa.

Myönnetystä kustannustuesta vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä Valtiokonttorin myöntämä sulkemiskorvaus ja tapahtumatakuu.

Tuen maksimimäärä on miljoona euroa.

 

KUSTANNUSTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET JA MYÖNTÄMISEN ESTEET

Lakiesityksen mukaan tukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:
 

 1. Yrityksellä on alle 2000 euroa kustannuksia tukikaudelta.
 2. Yrityksen pandemiakauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 % normaalikauden liikevaihtoon nähden.
 3. Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia ei sovelleta näihin toimialoihin.
 4. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 5. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
 6. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
 7. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja
 8.  Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
 9. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Poikkeus: Tämä ei kuitenkaan koske pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020. Niille voidaan myöntää tukea myös siinä tapauksessa, ettei yritys ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

 

JOUSTAMATTOMAT LIIKETOIMINNAN KULUT JA MENETYKSET

Kustannustuen määrään vaikuttaa yrityksen ilmoittamat tukikauden muut kulut ajalta 1.6 – 30.09.2021 kohdistuvia joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea.

Joustamattomat kulut ovat sellaisia eriä, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymilla vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis silti huolehdittava näiden erien suoritteista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

Joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen.

Alla on listattu esimerkkejä kulutyypeistä, joita voidaan hyväksyä joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin. HUOM, lista ei ole tyhjentävä, vaan alla on lueteltu esimerkkejä. Tukikelpoisuus ratkaistaan aina yrityskohtaisesti kustannustukea myönnettäessä.

Vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta:

 • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tila- ja tonttivuokra)
 • Hoitovastike
 • Sähkö, vesi, kaasu, höyry
 • Vartiointi, tilojen valvonta ja turvallisuusjärjestelmät
 • Joustamattomat siivouskulut, jätehuolto
 • Kiinteistön vakuutusmaksut ja kiinteistövero
 • Ajoneuvojen lakisääteiset vakuutusmaksut ja verot
 • Tienhoitomaksut
 • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut
 • Joustamattomat taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut
 • Joustamattomat tietoliikenne- ja puhelinkulut
 • Liiketoiminnassa käytettävien eläinten ylläpitokulut
 • Vuokratakauskulut ja pankkitakauskulut

 

Laite- ja esinevuokrat

 • Leasing-ajoneuvojen kulut
 • Leasing-elektroniikka (esim. tietokoneet, näytöt, puhelimet)

Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

 • Joustamattomat franchising-maksut
 • Joustamattomat taksien välitysyhtiökulut
 • Teosto-maksut
 • Tietokoneohjelmistojen lisenssimaksut
 • Joustamattomat serverikulut (ulkopuoliselta palveluntarjoajalta hankittu)

Välttämättömät vuokratyövoiman kulut

Välttämättöminä vuokratyövoiman kuluina pidetään esimerkiksi sellaisia vuokratyövoimakuluja, jotka vastaavat sellaisia yrityksen oman henkilökunnan suorittamia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Muita kuin välttämättömiä vuokratyövoiman kuluja ei voida tukea. Yrityksen tulee pyydettäessä esittää selvitys käytetyn vuokratyövoiman välttämättömyydestä yrityksen liiketoiminnan ylläpitämiseksi.

 

PALKKAKULUT

Palkkakulut poimitaan tulorekisteristä suoraan.

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.

 

Tarkistakaa siis ensin toimialarajoitus ja sitten liikevaihdon alenema Valtionkonttorin sivuilta.

Sen jälkeen voitte ilmoittaa meille, jos hakemuksen täytössä on ongelmia, niin me täytämme sen teidän puolesta.

 

Terveisin Honi

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ