Blogi

KUSTANNUSTUEN KOLMAS HAKUKIERROS& MUUT SUUNNITTEILLA OLEVAT TUET

24.03.2021

KENELLE TUKI ON TARKOITETTU

Uusi kustannustuki on edelleen tarkoitettu yrityksille/ liiketoimintaa harjoittaville säätiöille ja yhdistyksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka-ja muista kuluista.

Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10% liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden.

Mikäli yritys kuuluu tuettaviin toimialoihin, sen lisäksi edellytyksenä on, että yrityksen oman liikevaihdon täytyy olla laskenut yli 30% vertailuajankohtaan nähden. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Ja se voi olla enintään 500 000 euroa yritystä kohti. Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle.

Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea, sillä tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka voivat perustella hakemuksessaan hyvin syitään liikevaihdon alenemiselle.

VERTAILUKAUSI

Vertailukausi on yrityksen vuoden 11/2019 – 2/2020 myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Tukikausi on kaikilla yrityksillä marraskuusta helmikuuhun (1.11.2020 – 28.2.2021)

 

HELPOTUKSIA YKSINYRITTÄJÄLLE

Yksinyrittäjät ovat voineet aiemminkin hakea tukea Valtiokonttorista, mutta alle 70k vuosiliikevaihdon yritysten kustannustukihakemuksista yli 80% oli hylättyjä. Pääsyy hylkäykselle oli tuen jääminen laskennallisesti alle 2000 euron alarajan.

Tukea myönnetään tällä kertaa vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Tällöin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät myös.

 

KUSTANNUSTUEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET JA MYÖNTÄMISEN ESTEET

Lakiesityksen mukaan tukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:
 

  • Yrityksen tukikauden liikevaihto ei ole laskenut yli 30% vertailukauden liikevaihtoon nähden.
  • Maksettava tuki olisi alle 2000€.
  • Yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin ja yrityksellä ei ole erityisen painavia syitä koronapandemiaan liittyen liikevaihdon laskulle.
  • Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  • Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
  • Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  • Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
  • Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  • Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa *

* Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

a .se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),

b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),

c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,

d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,

e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

Sellaisiin pk-yrityksiin, jotka ovat 31.12.2019 olleet alle 3-vuotiaita, sovelletaan vain c-kohtaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAVINTOLOIDEN JA KUNTOSALIEN SULKUTUKI

Hallitus antoi viime torstaina eduskunnalle esityksen, korvauksista mitä yritykset voisivat saada suljettavista asiakastiloista.

Tuen saisivat ne ravintolat ja muut ravitsemisalanyritykset, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.- 28.3.2021 epidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla. Ja uudemman tiedon mukaan sulkuja jatkettaisiin 18.4.2021 asti. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua, ja se huomioidaan korvauksen määrässä.

Korvausta voi maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Tuen piirissä ovat pienet ja mikroyritykset, joissa on enintään 49 työntekijää.

Korvausta voisi saada, jos yrityksen tilat ovat suljettuina yli 15 vuorokautta.

Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYÖMARKKINATUKI

Työttömäksi jäänyt yrittäjä voi hakea tukea Kelalta 30.06.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Yrittäjällä on tällöin oltava työnhaku voimassa TE-palveluissa.

Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toivoisin että kaikki yrittäjät lukevat yllä olevat ehdot tarkkaan. Jos me voisimme päättää, toivoisimme kaikille yrittäjille tähän tilanteeseen paremmin kohdennettua tukea, jota voisi käyttää oikeasti akuutteihin tarpeisiin. Suurin osa ei kuitenkaan ole saanut tukea, ja yleensä syyt ovat juurikin se, ettei liikevaihto ole laskenut tarpeeksi tai yrityksen talous on ollut huonossa tilanteessa jo ennen koronaa.

Nyt on täysin sama tilanne kuin viime vuonna. Omalta osaltamme voimme vaan yrittää auttaa kolmannen kustannustuen haussa, joka avautuu alustavasti huhtikuun lopussa. Tämä on myös edelleen kiireisintä aikaa tilitoimistossa, mutta viime vuonnakin selvittiin, niin eiköhän me tästäkin urakasta selvitä.

Yrittäjien keskuudessa en ole huomannut samanlaista joukkopaniikkia, kuin mikä viime vuonna oli. Jos jotain positiivista, niin tähän tilanteeseen ovat yrittäjät selkeästi osanneet sopeutua.

Toivotan kaikille voimia, jaksamista ja hyvää terveyttä.

Terveisin Honi

 

 

Article image
< takaisin
OTA YHTEYTTÄ